13178005 863532407123575 7881868958070759798 n

 

"เซลลูไลต์"ที่เราใช้เรียกกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จริงๆ แล้วไม่ใช่ศัพท์บัญญัติทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ แต่คำนี้ถูกบัญญัติขึ้นจากนิตยสารแฟชั่นอย่าง Vogue ซึ่งกำหนดทัศนคติให้คนทั้งเกลียดทั้งกลัวเจ้าเซลลูไลต์ จนสร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมและการเสริมความงามอย่างมากมาย  แต่จริงๆ แล้วเซลลูไลต์คือ

 

โทร